Cool-Lite St

Керамичното стъкло е прозрачно огнеупорно стъкло. Това специално стъкло е поликристален материал, произведен чрез контролирана кристализация на обикновено стъкло. Стъкло-керамичните материали имат много общи свойства със стъклото и с керамиката, керамичното стъкло съчетава предимствата на обикновеното стъклото и специалните свойства на керамиката.

За стъкла за камини
За стъкла за печки
Средната издръжливост на термичен шок, според вида на стъклото е:

Натриево-калциево силикатно стъкло – 50 °С
Натриево-калциево силикатно полу-закаленостъкло – 140 °С
Натриево-калциево силикатно закалено стъкло – 230 °С
Боро-силикатно стъкло – 350 °С
Керамично стъкло – 800 °С

Направете запитване по телефона или формата за контакти на сайта ни за размера, който ви е необходим.

Свържете се с наш представител за да разберете възможностите за доставка на място на този продукт.