Дистанционери

Суровина

ТИП: Алуминиева лента
СПЛАВ 3105, съгласно EN 573-3
ТВЪРДОСТ НА МАТЕРИАЛА: H 18, съгласно EN 485-2
Краен продукт
ТИП: Дистанционери
ЦВЯТ: Натурален
ЛАКИРАНЕ: Без лаково покритие
АНОДИРАНЕ: Не е анодиран
ВЪЗМОЖНОСТ за ОГЪВАНЕ: Неогъваем
ПОВЪРХНОСТ: Химически обезмаслена
РЕАКЦИЯ със СИЛИКОНИ: Не реагира, добра адхезия
МЯСТО НА ЗАВАРЯВАНЕ: Върху страната, на която се полага силикон, хотмелт и др

Хоттикс

Описание

Хоттикс не съдържа разтворител, еднокомпонентен изолатор, който се топи при висока температура, на основа бутил каучуков полиизобутилен. Хоттикс има качества и може да се обработва като “hot melt” термопластичен материал:

манипулация (нанасяне) – в течно състояние, разтопен при висока температура;
втвърдява се при охлаждане – до твърда пластико-еластична маса при стайна температура;
с полученото изделие може да се борави след около 5 минути след нанасянето.
Окончателно втвърдяване се получава след 24 часа при стайна температура.

Приложение
За изработка на стъклопакети.Хоттикс се използва за “вторична изолация” при стъклопакети.Методът “двойна бариера” изисква използването на първично запечатване с полиизобутилен със запоен, заварен или бутил инжекционно нанесени ъгли върху дистанционера. Продуктът има отлично прилепване върху стъкло без нанасяне на основа.

Силикагел За Стъклопакет

Описание

Силикагелът е високопорест кристален алумосиликат със сферична форма. Отворите на порите в кристалите са с диаметър приблизително 3 А.

Препоръки за използване
Силикагелът е специално разработен за използване в производството на стъклопакети, при което се използват силикони/изолатори, несъдържащи разтворители. Стъклопакетите, при които се използва силикагел , имат ниска температурна точка на оросяване през много дълъг период и се намаляват до минимум отразяването от стъклото и опасността от счупване. Благодарение на размера на порите от 3 А, силикагелът не поглъща нито въздух, нито газове, като аргон или SF6 , и ето защо се препоръчва за остъклителни системи, които се пълнят с въздух, както и за такива, които се пълнят с газ. Силикагелът широко се използва за остъклителни линии, където предварително напълнени профили се прегъват /извиват/, както и за пълнене на тесни профили.

Двойно Залепваща Лента

Описание На Продукта

95776B е двойно залепваща черна полипропиленова филм-лента, служеща за снаждане на предмети.

Физически качества
Тип на адхезия – акрилна
Основен носител – полипропилен
Дебелина (ASTM D-3652): лента – 100 µm освобождаваща лента – 80 µm общо – 180 µm
Освобождаваща лентичка – хартиена
Цвят – черен
Срок на годност – 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални кашони при 21°С и 50% отн. влажност
Приложение
Подходяща за повърхности, които са черни.Осигурява надеждно снаждане.

Характеристики
Адхезия към неръждаема стомана – 3.5 N/10mmЗдравина на адхезията – средна.Устойчивост на температура: от -30°С до +75°С. Устойчивост на разтворители – добра.Устойчивост на UV лъчи – добра

Техника на нанасяне
Прилепването зависи от контакта между повърхността и лентата. Здравото притискане на лентата към повърхността гарантира здравина на прилепването.
За постигане на оптимално прилепване повърхностите трябва да сухи, чисти и равни. Подходящ почистващ разтворител е изопропилов алкохол.
Идеалната температура за полагането е от +21°С до +38°С. Не се препоръчва полагане при температура под +10°С, но при спазване на предписанията се постигат напълно задоволителни резултати и при тази температура.

Силикон

Описание На Продукта

Силиконът е високомодулен еднокомпонентен силиконов изолатор с неутрална система на втвърдяване, предназначен за поставяне на изолационни стъкла и стъклопакети, където се използва методът “двойна бариера”. След нанасянето силиконът се втвърдява много бързо като взаимодейства с атмосферната влага и образува здрава силиконова изолация.

Приложение
Силиконът трябва да се използва като “вторичен изолатор” при стъклопакети.
Методът на производство “двойна бариера” изисква използването на поли-изо-бутиленов основен изолатор със запоени, заварени или инжектирани с бутил дистанционерни ъгли.
Продуктът отлично прилепва върху стъкло без праймер /основа/.
Въпреки това, преди използване на закрито, се препоръчва да се направят тестове за прилепване върху желания субстрат.